Jak inwestować w kryptowaluty?

Istnieje wiele sposobów na inwestowanie w kryptowaluty. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wiadomości kryptowaluty i wybór konkretnego aktywa. Możesz zainwestować w pojedyncze kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Zcash lub Monero, lub możesz zainwestować w fundusz kryptowalutowy, który posiada koszyk różnych wirtualnych monet. Dodatkowo możesz również zainwestować w firmy, które tworzą rozwiązania oparte na blockchainie związane z kryptowalutami. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko i korzyści związane z wybranym aktywem, zanim zainwestujesz.

Dokąd zmierzają kryptowaluty?

Kryptowaluty to wciąż stosunkowo nowa klasa aktywów, która napotyka na pewne przeszkody, takie jak brak jasności regulacyjnej i rosnąca konkurencja ze strony innych aktywów opartych na blockchainie. Mimo to, kryptowaluty wykazują również siłę i odporność. Przetrwały zmienność rynku i odnotowały znaczne wahania cen, ale pozostały rentowne pomimo wyzwań, przed którymi stoją. Istnieją trzy obiecujące sygnały, które sprawiają, że inwestorzy są podekscytowani przyszłością wirtualnych walut. Po pierwsze, instytucje wykazują rosnące zainteresowanie inwestowaniem w kryptowaluty.

Goldman Sachs Group Inc. zauważył w raporcie z października 2017 r., że "potencjalny zwrot z inwestycji w Bitcoin znacznie przekroczyłby potencjalne zwroty z innych inwestycji." Raport ten pojawił się po tym, jak bank ogłosił w lipcu 2017 roku, że bada utworzenie nowej operacji handlowej poświęconej kryptowalutom i innym aktywom związanym z blockchainem. Inne duże banki, w tym Morgan Stanley i JPMorgan Chase & Co, również wskazały, że badają możliwości inwestycyjne związane z kryptowalutami.

Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

Kryptowaluty to bardzo ryzykowne inwestycje, które mogą przynieść znaczne straty. Są to bardzo zmienne aktywa, których cena może się znacznie wahać w krótkich okresach czasu. Pojedyncza waluta wirtualna lub koszyk kryptowalut może odnotować znaczące zmiany wartości w ciągu jednego dnia, a nawet w ciągu jednej godziny. Wysokie ryzyko kryptowalut jest jednym z głównych powodów, dla których są one również aktywami o wysokiej stopie zwrotu. Ale ważne jest, aby inwestorzy pamiętali, że ryzyko może przewyższyć potencjalne korzyści, jeśli nie zrobisz swoich badań.

Powinieneś być również przygotowany na fakt, że rynek kryptowalut może być niezwykle trudny do poruszania się. Jest to wysoce nieuregulowany rynek, a wiele giełd kryptowalutowych jest wysoce nieefektywnych lub brakuje im przejrzystości. Istnieją również ciągłe obawy dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka oszustwa lub hakowania. Wielu inwestorów straciło pieniądze z powodu ryzyka związanego z kryptowalutami. Dodatkowo, kryptowaluty nie mają żadnej nieodłącznej wartości. W przeciwieństwie do innych aktywów, takich jak akcje lub złoto, nie ma wartości wewnętrznej w wirtualnej monecie. Jeśli więc rynek się załamie, nie ma aktywów bazowych, które można sprzedać, aby odzyskać straty inwestycyjne.

Kryptowaluty to wschodzące i rozwijające się aktywa, które wykazały szybki wzrost, ale są również obciążone ryzykiem i złożonością. Inwestowanie w te nowe formy pieniądza może być ryzykowne, ale może być również opłacalne. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zainwestować w kryptowaluty, czy nie, ważne jest, aby zrozumieć te wschodzące aktywa i jak wpływają one na rynki finansowe.